LET OP: Onze aanlevertijden zijn aangepast!

Algemene voorwaarden verspreidingen

- Ik heb de aanlever en verpakkingsvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

- Ik lever mijn drukwerk met minimaal 1% extra oplage over het te bezorgen totaalaantal.

- Ik ben ervan bewust dat de verspreidingsopdracht kan worden verlaat en/of geannuleerd bij een onjuiste of te late levering.

- Ik ben ervan bewust dat AREK Huis-aan-huisreclame BV mij een dekkingsgraad van 99% bied, dit wil zeggen per 100 te verspreiden exemplaren mag hier 1 klacht tussen zitten. 

- Bij hinder van de aan te leveren materialen breng ik AREK Huis-aan-Huisreclame bv uiterlijk 24 uur vóór de aanleverdeadline telefonisch op de hoogte, mits speciale omstandigheden.

- Bij aanlevering is gebleken dat er een overschrijding van het gewichtslimiet van 50 gram en/of het formaatlimiet van A4 formaat (210 x 297 mm of hiertoe gevouwen) is geconstateerd, AREK Huis-aan-Huisreclame bv dient binnen 48 uur (zaterdag en zondag tellen niet mee) mij hiervan op de hoogte te brengen. Hieraan zijn toeslagen verboden, deze zijn hier terug te vinden. AREK Huis-aan-Huisreclame BV stuurt hier een aparte factuur over, deze dient binnen het betalingstermijn voldaan te zijn om hinder van uw verspreiding te voorkomen.

LET OP: Onze aanlevertijden zijn aangepast!