Wanneer u kiest voor Huis-aan-Huisreclame bezorging wilt u natuurlijk een zo groot mogelijk bereik van uw folder. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uw folder samen met de meest gelezen Huis-aan-Huiskrant van regio Zeeuws-Vlaanderen te verspreiden;

 

Midweek bezorging woensdag/donderdag samen met het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en overige folders.

Deadline opdracht: Verspreidingsorders dienen uiterlijk donderdag voor 16:00 uur voorafgaand van verspreiding bij ons bekend te zijn.
Uiterlijke aanlevering: Folders/Kranten dienen uiterlijk vrijdag voor 16:00 uur voorafgaand van verspreiding bij ons binnen te zijn.

 

LET OP: De te verspreiden goederen die via de webshop ingepland worden zijn berekend aan een gewicht tot 50 gram per stuk en van A4 Formaat 210 x 297mm (of hier toe gevouwen), mits het gewichtslimiet en/of formaatlimiet wordt overschreden bij het controleren van de te verspreiden goederen neemt AREK Huis-aan-Huisreclame bv z.s.m. contact met u op i.v.m. gewichts-/formaat-toeslagen. Betaling hiervan bespreekt u met de medewerker, er wordt een aparte factuur van opgemaakt en verstuurd. U dient deze te betalen binnen het afgesproken betalingstermijn. Mits u ervan bewust bent dat uw folder/krant dit gewicht/formaat overschrijd dient u dit in de opmerking bij uw bestelling te vermelden. AREK Huis-aan-Huisreclame BV stuurt u na controle z.s.m. een factuur voor de gewichts/formaat toeslag(en).

 

Huis-aan-huiskranten met advertenties in de zin als advertentiekrant  en/of Gemeentelijke informatie voor bezorging incl.Nee/Ja stickers kunt u niet online aanbieden, hiervoor verzoeken wij u dit eerst met ons te bespreken.  

 

Selecteer per postcode uw keuze en doorloop de stappen in de winkel. 

 

Aantallen per postcode zijn hier terug te vinden, ook is dit per postcode/plaats zichtbaar bij de opmerking van het gekozen product.

Lees ook de pagina's 'Aanlever- / verpakking-Specificaties' en 'Algemene Voorwaarden'